Volmachten of volksmacht?

Zonder ons, burgers, kan het niet meer.

Op 13 oktober, “O13”, moet de regering voor het Parlement rekenschap afleggen over de volmachten.

Die dag willen wij het Parlement wijzen op onze grondrechten, te beginnen met artikel 39bis van de Grondwet, dat een Referendum op Initiatief van de Burger mogelijk maakt. Om daar te kunnen spreken halen we 25000 handtekeningen op!

Maak dit mee mogelijk!