Grondrechten

Grondrechten

 

Sinds de EU het gemunt heeft op onze centen en onze grondrechten stappen meer en meer burgers en verenigingen naar het grondwettelijk hof.

Europa is verzeild geraakt in een staat van permanente uitzonderingstoestand. De euro-crisis zelf, de Griekse financiële staatsgreep, het vluchtelingenakkoord met Turkije, de reactie op het terrorisme, de gebeurtenissen in Keulen, de Brexit, stap voor stap voltrekt zich een wijziging van de geopolitieke verhoudingen waarbij onze grondrechten op de tocht staan.

Dan hebben we het in de eerste plaats over de mensenrechten, maar ook over sociale rechten van producenten, werknemers, consumenten, boeren en de grondrechten van de burgermaatschappij en sociale partners om deze sociale rechten te verankeren, over de grondrechten van de overheden die spreken in naam van en betaald worden door het volk. Maar ook over de grondrechten van moeder aarde die door democratie-vrije zones als de nieuwe generatie handels- en investeringsverdragen worden bedreigd.

Door grondrechtenactivisme neemt Constituante het op voor deze grondrechten die de democratie vooraf gaan. In naam van de soevereiniteit van het volk zijn de ergste dictaturen ingesteld, dat is zeker, maar zonder een legitiem politiek regime dat gebaseerd is op soevereiniteit van het volk is geen democratie mogelijk.

Vandaar dat wij de grondwet verdedigen wanneer onze grondrechten worden gefnuikt. Een grondwet maakt de politieke gemeenschap. En internationale verdragen tussen politieke gemeenschappen moeten gebaseerd zijn op inter-soevereiniteit.