Grondrechtendag

Grondrechtendag
Grondrechtendag

13/01/2018 – Vierde Grondrechtendag

Zaterdag 13/01/2018
13u – 17u

Escholle des Pauvres, (Grenier) 20 rue Rupplémont, 5000 Namur
Inkom: 5€

De bevolking creveert onder soberheid en privatisering. België moet uit het Europees soberheidsverdrag. Dat moet… dat kan!

PROGRAMMA

13u00: Onthaal

13u10: Hoe het Europees soberheidsverdrag onze gemeenten verarmen en tot privatiseren dwingt:
Mr Nick Reynaert, advocaat aan de balie van Brussel, specialist in verdediging van commons en openbaar patrimonium over staatssteun bij verkavelingen en uitverkoop van openbaar goed

13u40: Discussie en overzicht acties om uit het Europees soberheidsverdrag te stappen

Zie:

–  colloque international à l’ULB de 21 et 22/9
Documenten Arrest Europees soberheidsverdrag
–  GrondRecht acties 9 heures pour organiser la résistance
– #GrondRechtDroitfonda  https://www.facebook.com/grondrechtdroitsfonda/    #zaakHuts le 16/9 Gent

14u10: De regeringen nemen de verkeerde maatregelen, tegen het algemeen belang. De toekomst voor de komende generatie is onzeker: video van Jacques Attali, oud raadgever van  Mitterand

15u00: pauze

15u15: Een stem uit Griekenland: Zoé Konstantopoulou (ex-voorzitter Grieks parlement / Skype o.v.)

15u30: Terugtrekken uit het Europees soberheidsverdrag: dat kan!

17u00:  CONCLUSIES

Voorstelling initiatief om uit het Europees soberheidsverdrag te stappen.

24/09/2018 Derde Grondrechtendag

“De grondrechten van onze gemeenten”

Zondag 24/09 – 10u00

Plaats: NEST (Oude Bibliotheek), Gent

(Ingang via Woodrow Wilsonplein / ’t Zuid)

Toegang: 5 euro

Ter voorbereiding van de 7de staatshervorming van de burger organiseren we voor de derde maal een grondrechtendag.

Programma

9u30: onthaal

10u: Hoe het Europees begrotingspact onze gemeenten privatiseert

Uitleg door Nathan Schoutteten en Raf Verbeke vertrekkende van het grondrechtenactivisme voor een uittreding uit het Europese begrotingspact.

Zie:

12u30: Maaltijd

13u30: Werkgroepen

Groep 1: “Volksraadpleging en burgerinitiatief” (Anne De Waele)

  • De burgerinitiatieven rond CETA en TTIP  (Zie www.d19-20.be, www.nottip.be),
  • Op 24 september ging een volksraadpleging doorgaan over het Gentse circulatieplan. Er zijn nieuwe initiatieven in voorbereiding.

Groep 2: “Na de Turteltaks: onze gemeenten en de klimaatomslag” (Lies Merckx, Marie-Rose Cavalier)

15u: “Grondrechten, burgerinitiatief en politiek”

Een ronde tafelgesprek met verschillende lokale burgerinitiatieven

17u: Conclusies

 

Simultaanvertaling voorzien

Bereikbaarheid:

De dag wordt georganiseerd in samenwerking met:

Contact: constituante.be@gmail.com, 0497/23.07.60.

2de grondrechtendag ZATERDAG 27 MEI 2017

 

Door het grondrechtenactivisme van Constituante tegen het Europees begrotingspact neemt het Grondwettelijk Hof zich voor komende Europese verdragen te toetsen aan de grondrechten.

Het arrest Europees begrotingspact door Emmanuel Slautsky (NL vertaling onderaan)

Met het Europees begrotingspact werd op last van Merkel, de Europese begrotingsregels “vergrondwettelijkt”.

Dat betekent dat de EU-commissie over de inkomsten en uitgaven, over de schulden en over de regulering van markten en diensten van al onze overheden het laatste woord heeft. Boven parlementen en verkozen raden. Vanaf uw gemeente, over de provincie, regio, intercommunales, politiezones, OCMW’s, tot de sociale zekerheid en de federale overheden toe.

We zijn allemaal Grieken geworden. Net als in Griekenland zal er op last van niet verkozen instellingen maar één beleid gevoerd worden, welke partij er ook aan de macht komt. Een beleid dat sinds de euro-crisis bewezen heeft onrechtvaardig te zijn, onwerkbaar en… ongrondwettelijk.

Op 1 januari 2018 wordt het begrotingsverdrag een volwaardig EU-verdrag. De tweede grondrechten betekent de start van de campagne voor de terugtrekking van België uit dat verdrag.

Deze terugtrekking is de eerste stap in de zevende staatshervorming van de burger. #BEL7

Programma van de dag:

9u30: Ontvangst
10u: Over het arrest Begrotingspact, prof. Anne-Emmanuelle Bourgaux en meester Lies Merckx
11u: De 7de staatshervorming van de burger, door terugtrekking uit het Europees begrotingspact
12u30: maaltijd
14u: Reacties op het voorstel met skypeverb. vanuit Athene Met Bruno Tersago, journalist.
16u: Ateliers
17u: Gezellig samenzijn.

Facebook Evenement

Inleiding van de eerste grondrechtendag vind je hier:
“Dag van de Grondrechten” door Wim A. Christiaens

Debat #BEL7 met een eerste bijdrage van Andy Vermaut vind je hier.Met steun van :
Het Europees volkshuis

Plaats van het gebeuren:
@ Scheldestraat 60
1080 Sint-Jans-Molenbeek
http://www.escaut.org/

Met Openbaar Vervoer:
Vertrek Zuidstation: Tram 51 richting “Stade” / Halte “Vanderstichelen”
Vertrek Noordstation: Bus 14 richting “UZ Brussel” / Halte “Vanderstichelen”

Financiële steun en permanente opdrachten welkom, met vermelding “constituante” op v.z.w. POSTVERSA  rek.nr. BE29 8917 9402 8064