Home

Grondrechtendag

 

 

Door het grondrechtenactivisme van Constituante tegen het Europees begrotingspact neemt het Grondwettelijk Hof zich voor komende Europese verdragen te toetsen aan de grondrechten.

Het arrest Europees begrotingspact door Emmanuel Slautsky (NL vertaling onderaan)

Met het Europees begrotingspact werd op last van Merkel, de Europese begrotingsregels “vergrondwettelijkt”.

Dat betekent dat de EU-commissie over de inkomsten en uitgaven, over de schulden en over de regulering van markten en diensten van al onze overheden het laatste woord heeft. Boven parlementen en verkozen raden. Vanaf uw gemeente, over de provincie, regio, intercommunales, politiezones, OCMW’s, tot de sociale zekerheid en de federale overheden toe.

We zijn allemaal Grieken geworden. Net als in Griekenland zal er op last van niet verkozen instellingen maar één beleid gevoerd worden, welke partij er ook aan de macht komt. Een beleid dat sinds de euro-crisis bewezen heeft onrechtvaardig te zijn, onwerkbaar en… ongrondwettelijk.

Op 1 januari 2018 wordt het begrotingsverdrag een volwaardig EU-verdrag. De tweede grondrechten betekent de start van de campagne voor de terugtrekking van België uit dat verdrag.

Deze terugtrekking is de eerste stap in de zevende staatshervorming van de burger. #BEL7

Programma van de dag:

9u30: Ontvangst
10u: Over het arrest Begrotingspact, prof. Anne-Emmanuelle Bourgaux en meester Lies Merckx
11u: De 7de staatshervorming van de burger, door terugtrekking uit het Europees begrotingspact
12u30: maaltijd
14u: Reacties op het voorstel met skypeverb. vanuit Athene Met Bruno Tersago, journalist.
16u: Ateliers
17u: Gezellig samenzijn.

Facebook Evenement

Inleiding van de eerste grondrechtendag vind je hier:
“Dag van de Grondrechten” door Wim A. Christiaens

Debat #BEL7 met een eerste bijdrage van Andy Vermaut vind je hier.

 

Met steun van :
Het Europees volkshuis

Plaats van het gebeuren:
http://www.escaut.org/